×

سرای محله جنت آباد جنوبی

آموزش دوره های کارآفرینی ٬ هنری ٬ فرهنگی ٬ ورزشی ٬ تقویتی

۱۸۳۰
دقیقه آموزش کاربردی

45
عدد دوره آموزشی

5
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره های آموزشی

1 دانشجو موسیقی ارف

موسیقی کودک ارف مونا آزاد دل

JannatAdmin
30 دقیقه
420,000 تومان
0 دانشجو آموزش ویولن

آموزش ویولن استاد پانته آ مافی

JannatAdmin
۳۰ دقیقه
640,000 تومان
0 دانشجو آموزش پیانو

آموزش پیانو استاد امین طاهری

JannatAdmin
۳۰ دقیقه
640,000 تومان
0 دانشجو آموزش گیتار

آموزش گیتار استاد میلاد رضایی

JannatAdmin
۳۰ دقیقه
640,000 تومان

آموزش های ویژه

آموزش موسیقی

فروشگاه کارآفرینی

دسته بندی ها