×

سرای محله جنت آباد جنوبی

آموزش دوره های کارآفرینی ٬ هنری ٬ فرهنگی ٬ ورزشی ٬ تقویتی

۱۸۳۰
دقیقه آموزش کاربردی

29
عدد دوره آموزشی

1
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره های آموزشی

0 دانشجو موسیقی ارف

موسیقی کودک ارف مونا آزاد دل

JannatAdmin
30 دقیقه
350,000 تومان
0 دانشجو آموزش ویولن

آموزش ویولن استاد پانته آ مافی

JannatAdmin
۳۰ دقیقه
450,000 تومان
0 دانشجو آموزش پیانو

آموزش پیانو استاد امین طاهری

JannatAdmin
۳۰ دقیقه
450,000 تومان
0 دانشجو آموزش گیتار

آموزش گیتار استاد میلاد رضایی

JannatAdmin
۳۰ دقیقه
450,000 تومان

آموزش های ویژه

آموزش موسیقی

دوره های ویژه

دسته بندی ها