×

معرفی مراکز درمانی جنت آباد جنوبی

خانه » معرفی مراکز درمانی جنت آباد جنوبی
معرفی مراکز درمانی جنت آباد جنوبی
خود محله جنت آباد جنوبی فاقد بیمارستان است اما کلینیک تخصصی شبانه روزی کودکان ارمغان واقع در بلوار لاله خیابان ابراهیمی، درمانگاه دندانپزشکی ایرانمهر، داروخانه آلاله و… در این محله قرار گرفته اند. از نزدیکترین بیمارستان به این محل می توانیم به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید واقع در جنت آباد مرکزی ، بیمارستان پیامبران واقع در خیابان اباذر، بیمارستان عرفان نیایش واقع در محله شاهین;اشاره کنیم.