فرهنگی

جدید
توانمندی و اشتغال
آموزش و ایجاد انگیزه، همراه با فعالیت های هنری در این دوره؛ افراد کم توان جسمی و حرکتی، کارهای هنری و غیره را آموزش خواهند دید و در بازارچه ای که ت...
متوسط
12 جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
3,500,000ریال
فرهنگی
12 جلسه
6,500,000ریال
بانوان در این دوره؛ موارد زیر را فرا می گیرند. ✍لذت زندگی آرام، توام با ارتقا کیفی را با کلینیک مددکاری اجتماعی مهرسام تجربه کنید. -توانایی برنامه ...
متوسط
12 جلسه
افزودن به علاقه‌مندی
6,500,000ریال