دوره های فرزند پروری

فرزندشماشخصیت مستقلی دارد، با بازگویی مداوم جزئیات زندگی قبلیتان و ترحم به او، تمام شخصیت و هستی کودک را با طلاق گره نزنید.

طلاق شما فرزندتان را با ابهامات و سوالات زیادی مواجه می کند. طلاق را به یک موضوع دو نفره تقلیل ندهید و در تصمیم گیریهایتان برای حضانت و ملاقات پس از طلاق، تمایلات و علاقمندی های او را در نظر بگیرید.