آموزشهای شهروندی

این نکته کلید آرامش خاطر شماست؛روی نیازهای فرزندتان متمرکز بمانید و سایر مسائل را رها کنید. استراتژی رها کردن را در پیش بگیرید وهرگونه ارتباط منفی وتعارض از سمت والد دیگر که برای نیاز فرزندتان فاقد اهمیت است، را نادیده بگیرید.شما می‌توانید نگرانی‌های خود را با همسر سابق‌تان در میان بگذارید تا از صحت و سلامت فرزندتان مطمئن شوید اما به خاطر داشته باشید که شما نمی‌توانید رابطه فرزندتان با والد دیگرش را کنترل کنید.اگر همسر سابقتان برای جلب توجه اقدام به ایجاد تنش کرد، از محل دور شوید یا به تماس پایان دهید.

همیشه به خاطر داشته باشید که مرز و اولویت شما رفاه فرزندتان است.چند نکته برای جلوگیری از درگیری:

  1. پاسخ بدهید اما واکنش نشان ندهید.
  2. سوال بپرسید و به جای اتهام زدن، مطالبه و یا تهدید از عبارات حاوی “من” (فکر می‌کنم، نگرانم و…) استفاده کنید.
  3. خوب به حرف‌های طرف مقابل گوش دهید.
  4. رویکرد حل مسئله در پیش بگیرید.