سرای محله جنت

در این محله مدارس زیادی در حال فعالیت هستند. از مهمترین آنها می توان به مجتمع آموزشی پسرانه باقرالعلوم (ع) اشاره کرد. دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هم در ابتدای بلوار لاله واقع شده است. دانشگاه غیرانتفاعی صدرا و سرای محله جنت‌آباد جنوبی هم جزو مراکز آموزشی و فرهنگی محسوب می شوند. از مرکز خرید سمرقند به دلیل دارا بودن سالن های سینما، می توان به عنوان یک مرکز فرهنگی نام برد.