برای معرفی اماکن ورزشی می توان به معروف ترین آنها، باشگاه پرسپولیس، واقع در ابتدای خیابان آیت الله کاشانی جنب ایستگاه آتش نشانی اشاره کرد. همچنین مجموعه ورزشی یزدان که ابتدای جنت آباد مشغول فعالیت می باشد. مرکز ورزشی الزهرا هم یکی دیگر از اماکن ورزشی این محله محبوب است. مرکز تجاری، فرهنگی، تفریحی سمرقند به دلیل اختصاص یک طبقه مجزا به وسایل بازی برای کودکان از مکان های محبوب تفریحی خانواده ها محسوب می شود.