استعدادیابی موسیقی

بخش استعداد یابی برای کلیه کسانی است که به حیطه موسیقی علاقه مند هستند یا به نوعی دوست دارند که در این حیطه قدم بر دارند.

برنامه آموزشگاه برای این بخش شامل تست هایی اولیه برای درک ریتم ، درک موسیقی و … دیگر مواردی است که به نوعی حاکی از استعدادی خاص در این عرصه است.

البته باید ذکر کنیم که گاهی خود موضوع علاقه نیز بسیار مهم می نماید به طوری که شاید فرد خیلی در موسیقی با استعداد نباشد ولی اگر بسیار علاقه مند باشد می تواند در این عرصه بسیار بیشتر از استعداد های خاص پیشرفت داشته باشد لذا در این بخش آموزشگاه تست استعداد موسیقی را فقط منوط به استعداد های خاص نمی کند.

استعدادیابی توسط  مدیرگروه دانشگاه هنر

استاد فرشید پاتینیان

زمان چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه

از ساعت ۱۶ الی ۱۸

اهداف استعداد موسیقی

  1. کشف استعداد های خاص در عرصه موسیقی
  2. هدایت استعدا های خاص موسیقی در روند درست آموزشی
  3. انتخاب ساز مناسب
  4. آموزش مناسب ، صحیح و اصولی
  5. تست استعداد موسیقی  بر اساس برنامه های مدون طرح ریزی شده و به صورت کاملا تخصصی صورت می گیرد.